Distribuce a obchod s elektrickou energií, plynem a pitnou vodou

Zákaznická sekce

Dispečink

Služba 24/7

728 029 942
311 548 151, 311 548 156

Provozovatel

O LDS

Jsme držitelem licencí na distribuci elektřiny a obchod s elektřinou a obchod a distribuci zemního plynu. Licencované činnosti jsou vykonávány na území průmyslového areálu bývalých Králodvorských železáren v Králově Dvoře a v jeho přilehlém okolí a v obytném souboru v Chrustenicích.

Vydané licence

  • Distribuce elektřiny licence číslo 120100583
  • Obchod s elektřinou licence číslo 140908580
  • Distribuce zemního plynu
  • Obchod se zemním plynem

Máte na nás otázku

V případě dotazů nás kontaktujte na uvedených telefonních číslech nebo přes webový formulář.

Naše služby

Hlavní činností společnosti je výroba, distribuce a prodej energií v průmyslovém areálu v Králově Dvoře a jeho blízkém okolí.