Pitná voda

Soustavu zdrojů tvoří:

Zajišťujeme dodávku pitné vody pro veřejnou potřebu a to pro výrobní společnosti v areálu bývalých Králodvorských železáren a dodávky pro bytovou zástavbu v nejbližším okolí areálu.

Kvalita vody

  • CHSK – Mn 0,6 mg/l
  • pH – 7,6
  • dusičnany – 5–6 mg/l
  • mangan – 0,04 mg/l
  • železo – 0,05 mg/l
  • tvrdost – velmi tvrdá!!!

Tlak v potrubí: 4 – 5,5 barů, 0,4 – 0,55 Mpa

Nadmořská výška vodojemu:  290 m. n. m.

Pravidelné laboratorní kontroly jsou prováděny dle rozhodnutí o provozování vodovodní sítě.