Elektřina

ENERGO KD je připojena z rozvodny Tetín na hladině 110kV. Z tetínské trafostanice vedou dvě linky na 22 kV o přenosových možnostech 22 MW. Přívodní linky jsou vyvedeny do vstupní trafostanice se třemi  transformátory 22 / 5,25  kV, 6,3 MVA. K dispozici je záložní linka s přenosovou kapacitou 2 MW.

V této činnosti nabízíme následující služby: